dissabte, 5 d’abril de 2014

CAMPANYA MIL PER CENT, mes d'abril 2014. Textos proposats

Sr. Bauzà, Sra. Cabrer, deixin de mentir!!!

Jubilats per Mallorca, continuant l'esforç que començàrem l'any passat amb l'acció "Camins Contra Mentides", ens veim empesos a acusar públicament de mentiders el Sr. Bauzà i la Sra. Cabrer quan diuen que el TIL és posar dues hores més d'anglès cada setmana i que no saben per què la gent protesta d'això.

Contestin, per favor, aquestes preguntes: 
1.- Tots els canvis que introdueix el TIL, en relació als projectes lingüístics de centre que hi havia l'any passat, consisteixen en introduir dues hores més d’anglès cada setmana? 
2.- Consisteix només en dues hores en anglès i cap altre canvi?
3.- És més, afegeix el TIL qualque hora més d’anglès cada setmana?

Sr. Bauzà, Sra. Cabrer, deixin de mentir públicament i descaradament!!!

Jubilats per Mallorca, 7 d'octubre de 2013


El PP vol recuperar els vots perduts amb més mentides

El PP va assolir una majoria absoluta a la legislatura passada. La maquinària interna del partit vigila la situació, fa enquestes, observa la realitat i quan se n’adona que els van mal dades, recorren a tots els recursos al seu abast per capgirar la situació. El més important és la mentida.

El Govern actual ha seguit al peu de la lletra les ordres de Madrid i ha tret la llengua catalana de la circulació i també ho ha fet amb els trets culturals que ens caracteritzen com a nació, com a poble diferent.. Però en aquest moment se n’han adonat que havien perduts vots a la part forana, i des de Madrid han enviat ordres noves per reconquerir els vots que havien desaparegut. Per això han fet un dinar de matances a Campos, allà on s’han disfressat de defensors de la terra amb l’eslògan “defensamlonostro” amb un milenar de persones, que segurament s’han cregut la comèdia. Han adornat l’escenari amb una escala de figueraler, plena de sobrassades i unes quantes llonganisses, que crec que després han rifat entre els assistents. Si tenim en compte que José Ramón Bauzá vol que parlem en modalitat, perquè vol recobrar la llengua dels padrins, segurament també deu voler recobrar la cultura i els costums dels padrins, que mai no varen utilitzar l’escala de collir figues amb què engreixaven el porc matancer per penjar-hi la sobrassada el dia de les matances, sinó que tenien una perxa, a un indret adequat de l’habitatge. 

Ara que es volen dur a terme les prospeccions petrolieres a les Illes Balears, fet que saben que els restaria molts de vots, des de Madrid els han fet posar darrera una pancarta, han fet sortir 20.000 persones al carrer. Totes les declaracions que fan als mitjans de comunicació i al Parlament són en el sentit d’una forta oposició a les prospeccions. En canvi, el ministre Arias Cañete, de qui depèn l’avaluació de l’impacte ambiental, manifesta que segurament serà correcte i es faran les corresponents prospeccions (Arias Cañete, responsable de Medi Ambient, té o tenia en accedir al càrrec, set cotxes i una Scooter: un automòbil Morgan, un altre Unipower 1.300 GT model de l’any 1967, un totterreny Suzuki Vitara, un Mercedes Benz model de l’any 1983, un Volvo model S40 T4, adquirit el 3 d’abril de 1988, un Austin Cooper de l’any 1967 comprat el 2002, un Alfa Romeo model de 1971 i l’Scooter és marca Piaggio i té milers d’accions en petrolieres: 85.349 participacions a la petroliera Ducar per valor de 165.120 euros i 23.585 participacions a petrologis Canarias per valor de 160.979 euros, segons consta a la declaració que va presentar en el Congrés.) 

Com es pot veure, té alguns interessos en això del petroli. Però per si no havia quedat clar que el fet que tots els comandaments del PP de les Illes Balears diguin tots ensems que estan en contra de les prospeccions petrolieres, sembla i fa l’efecte que és totalment fals, que és una pura mentida, i ho demostra el fet que els 5 diputats del PP a les Illes Balears varen votar al Congrés a favor que les prospeccions continuïn endavant. Del poble només els interessa el vot.

NO DEIXEM MANIPULAR-NOS

Es polítics corruptes són culpables de moltes coses i es polítics ineptes, també, però uns i altres estan teledirigits pes vertaders responsables de tot plegat:

1. S’especulació financera (es grans financers i banquers)
2. S’especulació energètica (petrolieres i nuclears) 
3. Sa indústria química (farmacèutiques, adobs químics, pesticides, etc.) 
4. S’especulació bioagrària (transgènics)
5. Sa indústria armamentística i sa biotecnologia, de cada cop més entrelligades.

I possibles i facilment factibles remeis són:

1.   1 a . Taxa Tobin.
      1 b. Socialització des bancs que necessitin ajudes estatals.
      1 c. Condonació des deute del tercer món, i des deutes il·legítims del primer món.
2.   2 a. Tancament ja de ses centrals nuclears amortitzades (Cofrents i Garoña). 
      2 b. Calendari de tancament de ses altres centrals nuclears fins al 2020.
      2 c. Posar totes ses messions a favor de ses energies renovables.
3.   3 a. Fomentar es mètodes naturals de curació, sa prevenció, etc.
      3 b. Aposta total per s’agricultura ecològica i pes mètodes naturals de lluita contra ses plagues de tota classe.
4. Declaració universal contra es robatori des patrimoni natural que suposa s’agricultura transgènica.
5. Prohibir ses armes biològiques, ses de destrucció massiva, es biots, etc.

Prendre mesures de distanciament o de trencament amb sos estats que no adoptin mesures semblants. 

Mallorquins, alçau es cap!

Som es qui fan 7 en PIB però som es qui més pagam a s'estat.

Sa crisi és induida internacionalment perquè es capital financer vol apoderar-se des serveis públics (sanitat, educació, transport, etc.). A Espanya, a més, hi ha lo que han robat polítics i banquers i, molt especialment, una doblerada que s'ha malgastat miserablement per fer allò que ells diuen "coser España con hilos de acero", és a dir, fer infraestructures, trens, carreteres, etc., no allà on covenien més a s'economia ans allà on afavorien més es centralisme madrileny.

 Ara publicaran unes balances fiscals fetesper un mètode que no és es que es fa servir ni a Alemanya ni a sa Unió Europea ni en els Estats Units d'Amèrica, però es que, a més a més, s'IVA turístic no el comptaran com a ingressat allà on van es turistes, ans en es conjunt d'Espanya, o sigui, que es turistes que faran servir sa sanitat de ses illes Balears, ses carreteres de ses illes Balears, ses depuradores de ses illes Balears, es ports i aeroports de ses illes Balears, etc., s'IVA que paguin a s'hotel no el comptabilitzaran com a recollit a ses illes Balears. 

Faran trampes perquè sembli que Madrid és qui més paga, quan de fet és es forat negre de s'economia espanyola, i perquè no sigui tan clar que es qui més expoliats estam per part de s'estat som es qui vivim en aquestes illes nostres.

Mallorquin, alçau es cap.