dilluns, 9 de juny de 2014

CAMPANYA MIL PER CENT: TEXTOS PROPOSATS PER AL MES DE JUNY


CAMPANYA MIL PER CENT: TEXTOS PROPOSATS PER AL MES DE JUNY Text 1:  La crisi - estafa  

Aquesta crisi-estafa que patim actualment a l’àmbit mundial forma part de les crisis que el sistema capitalista va produint per provocar una major concentració del poder econòmic en poques mans. És, entre aquestes crisis, una de les més fortes i no fan comptes donar-la per acabada fins que no hagin reduït les condicions sociolaborals dels treballadors occidentals a les condicions que teníem fa més de cent anys, ni fins que no s'hagin acabat de fer seus els serveis públics en general.

Per això, tant l'FMI com la UE recepten, per sortir de la crisi, les mateixes bavarades que ens hi han conduït. Per això tenen la barra de dir que estam sortint de la crisi, mentre asseguren que han de rebaixar pensions i reduir sous, i mentre consenten que molts de treballadors d'hostaleria i d'altres sectors facin feina semi esclava, obligats a fer hores extres sense cobrar, contractats a mitja jornada però fent-la gairebé sencera sense cobrar les hores.

Dominen els mitjans de comunicació i menteixen miserablement, però no poden enganar-nos ja, perquè són massa les mentides que hem anat descobrint, tantes que no poden aspirar a que creguem allò que diuen.


Text 2:  Jubilats per Mallorca té por de la consellera d'Educació


Por de la consellera d’Educació, perquè acusant els ensenyants d’adoctrinar posa les bases per eliminar la llibertat de càtedra. Adoctrinar és allò que feien les institucions franquistes que el partit de la consellera encara mai no ha condemnat; adoctrinar és mentir en les dades d’elecció de llengua, fent servir el control de l’Administració per fer partidisme ideològic; adoctrinar és haver reduït i/o suprimit el pluralisme a les emissores de ràdio i de televisió públiques; adoctrinar és acusar d’adoctrinadors tots els qui defensen, sense mentir, postures contràries a les que defensen els membres del Govern Balear. La major part dels ensenyants de les nostres illes no adoctrinen, exposen la matèria que els correspon des de la llibertat de càtedra i procurant fomentar el sentit crític dels alumnes. Tenim por d’aquesta consellera, perquè l’acusació que ha fet podria ser perquè és ignorant en el tema del qual és consellera i la duen enganada, però la manipulació que fan d’unes dades que són de tots i no seues, certament és dolentia. I això fa por.


Text 3:  Un poema d'en Jaume Vicens

RESSENYA

Pàtria adoptiva,
ens vols regió i com a tal
proclames sotmeses 
les antigues franqueses.
Haurem de revisar
aquesta sistemàtica incivil,
la determinació de la teva escorta,
sempre en ordre i disposició,
que ens fa honor obligat,
refer el nostre caràcter antic,
aquell que sempre examina.
La deriva que ve no serà baldera,
serà intermissió, un redreç
amb propòsit longitudinal,
un desplaçament del cos,
la desviació moderada de la mà
a mode de comiat, 
o també com una salutació educada
a la independència. 
Text 4

SEGONA CONCLUSIÓ DE LES JORNADES “PER UNA NOVA CONSCIÈNCIA ECONÒMICA” 

2. Que els grans financers internacionals que han provocat la crisi que patim ho han fet amb la intenció d’anar desfent les conquestes socials de 200 anys de lluita obrera, de concentrar tot el poder econòmic (fusions bancàries) i d’apoderar-se d’allò que encara no és (o no era) seu: caixes d’estalvi, sanitat pública, escola pública, transport públic, etc., arribant també a fer-se seus els estalvis de molta gent (participacions preferents) i abocant molta altra gent a haver-se de desfer de les seues propietats per motius de subsistència o de no poder pagar els augments de les contribucions i dels impostos que, curiosament, són progressius fins a un nivell de renda mitjana alta, per esdevenir després plans i creant fins i tot  mecanismes (les SICAV entre altres) que permeten que moltes grans fortunes contribueixin de la part més important dels seus beneficis amb un ridícul 1 per cent.