diumenge, 15 de febrer de 2015

ELS ABUSOS LABORALS, A MÉS DE SER INDECÈNCIES PRÒPIES D'ESCLAVISTES, SÓN UN ATAC AL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS.

ALLÒ QUE DES DE LA PLATAFORMA D'ASSOCIACIONS DE PENSIONISTES I JUBILATS DE MALLORCA, INTEGRADA PER: PADRINES I PADRINS FLAUTA, FEDERACIÓ DE JUBILATS DE CCOO, UNIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D'UGT, FEDERACIÓ DE PENSIONISTES CAIB I JUBILATS PER MALLORCA,

EXIGIM

ALS PARTITS I CANDIDATURES QUE VULGUIN DEMANAR EL NOSTRE VOT
A LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES.

                                                 PREÀMBUL

No pretenem fer un programa electoral complet, per això hi trobareu mancances; volem, això sí, deixar clar uns quants punts que, des del nostre parer, són essencials, i evidents pels qui fan política per ajudar la gent i no per servir-se'n.

D'allò que deim hi ha coses que poden fer-se ja, a partir de les competències que ja tenen els ajuntaments, els consells , el Parlament Balear i el Govern, i/o començar-se des del finançament que reben, i unes altres que encara no. Com que no ens conformam amb allò que encara no es pot fer, exigim que es comenci allò que ja es pot i s'exigeixi que es pugui fer allò que l'estat encara no permet.
I això, a més d'un augment de determinades competències, implica revisar el sistema de finançament de les comunitats autònomes: 

La SOLIDARITAT implica que els més rics ajudin els més pobres, no que els mitjancers ajudin rics i pobres i acabin essent més pobres que els pobres. Per què, suportant la despesa sanitària dels turistes europeus, hem de ser els manco dotats en sanitat??? Per què hem de pagar peatges, encoberts o no, mentre es fan una gran quantitat d'autopistes sense peatge arreu de l'Estat, a comunitats, amb més PIB per càpita que la nostra??? Per què essent la 7ena comunitat en PIB per càpita, hem de ser els que més aporten per persona??? Per què essent el que fa 7 abans de les inversions de l'Estat, hem de quedar el qui fa 14 o 15 després de les inversions d’aquest?? Per què aquet sistema infame de repartició de la despesa de l'Estat ens ha de continuar fent recular??? Ja hem anat passant del núm. 1, al 3, al 5, ara som en el 7 i si no s'hi posa remei, acabarem a la coa de tot!!

Això, que bona part de la gent ignora, haurà de ser objecte de divulgació perquè la gent ho sàpiga, a més de ser objecte de denúncia política allà on correspongui, i d'exigència de solució ràpida: un dèficit del 14 per cent del PIB és un dèficit gairebé colonial, i les trampes de Montoro, atribuint l'IVA turístic al conjunt de l'Estat, si la cosa no fos tan dramàtica, farien rialles.

Passam a exposar les nostres propostes:

Els partits i/o candidatures que vulguin aspirar a tenir el nostre vot s'han de comprometre a 


Sanitat i benestar social

1.- Potenciar al màxim la sanitat pública i deixar d'afavorir els negocis de la sanitat privada. 

2.- Exigir de l'Estat l'eliminació immediata del copagament dels medicaments, en general, i suprimir-lo ja per als jubilats, pensionistes i minusvàlids, i, mentre no arribi la supressió general del copagament, implantar la detecció automàtica informatitzada del límit a haver de pagar, com ja tenen a altres indrets de l'Estat. 

3.- Recobrar els llits hospitalaris perduts, i el personal retallat; recobrar la pràctica de la llei de dependència, amb especialistes en geriatria inclosos. Que els dies no laborables, la gent que ho necessita, continuï tenint l'assistència personal que ha de mester, potenciant els centres de dia i les residències públiques.

4.- Incloure a la Seguretat Social els medicaments que n'han estat exclosos, la rehabilitació també per als malalts crònics, les teràpies naturals i alternatives que estiguin prou contrastades, els elements ortopèdics, etc., i retornar als horaris dels centres de salut anteriors a les retallades.

5.- Utilitzar tots els recursos de la Sanitat Pública i deixar de desviar malalts cap a la privada, i a controlar els abusos que pateixen molts de contractadors d'assegurances privades que són desviats a la sanitat pública, quan la privada ja no hi veu negoci a fer.

6.- Denunciar i resoldre el dèficit històric que tenim en l'atenció sanitària a turistes i residents de la UE, i exigir que es tengui en compte a l'hora del finançament sanitari.

7.- Impulsar definitivament la llei de dependència, amb contractació de personal suficientment qualificat, i suport financer, el que calgui, a les entitats sense ànim de lucre que treballen i donen assistència complementària a la pública, als diversos col·lectius de discapacitats, marginats socials diversos i als centres d'acollida d'infants abandonats, orfes, o dones maltractades, prostitutes que volen deixar el carrer, etc. També cal suprimir per complet els convenis amb entitats que fan negoci privat amb la medicina. 

8.-Exigir la derogació immediata de la llei de règim local, feta per llevar als ajuntaments capacitat d'intervenció en l'assistència als necessitats, en les emergències socials i en la gestió de multitud de feines relacionades , la majoria, amb el benestar social.
  
9.- Fer una llei de pobresa energètica, perquè els pobres puguin combatre el fred en els mesos d'hivern, i que si no es pot aconseguir de moment per a tot l'any, sigui com a mínim, semblant a la que havia fet el Parlament de Catalunya i que el Govern del PP ha aturat denunciant-lo al Trbunal Constitucional, i que exigeixin l'aplicació de l' IVA super reduït tant per a l'energia com per a l'alimentació.

10.- Potenciar l’habitatge de lloguer social i l'intercanvi a plantes baixes per a persones majors o amb dificultats de mobilitat sobrevingudes.

11.- Convertir Son Dureta en un centre socio-sanitari.


Ecologia, salut i treball

1.- Posar totes les messions per: les energies renovables, l'agricultura ecològica, la restauració d'edificis, barris i zones turístiques degradades, a l'excel·lència energètica dels edificis nous, a l'adequació a l'esmentada excel·lència energètica dels edificis ja construïts, etc. S'han de potenciar les activitats de transformació alimentària i les indústries tradicionals. S'ha de potenciar l'economia relacionada amb la innovació tecnològica i la relacionada amb el reciclatge de tota casta, inclòs el compostatge.

2.- Aturar immediatament i totalment la importació de fems per a cremar a Son Reus, sigui quin sigui el contracte amb TIRME, i que denunciïn l'esmentat contracte i la gent que el va signar si fos necessari, i estableixin un pla progressiu de reciclatge i compostatge, amb la doble intenció de millorar la salut pública i generar llocs de feina.

3.- Oposar-se frontalment a les prospeccions petrolieres al nostre entorn mediterrani, exigint a l'Estat que les aturi, i que mobilitzin la ciutadania contra l'Estat si és que aquest es nega a aturar-les.

4.- Suprimir immediatament les fumigacions aèries que ens emmalalteixen a tots i només beneficien multinacionals de la química, i organitzar la lluita contra les plagues amb mitjans més artesanals que necessitin mà d'obra.

5.- Aprovar la llei que proposa la Iniciativa Legislativa Popular del GOB, si encara no ha estat votada, i que la recuperin si ha estat votada en contra per l'actual majoria parlamentària.Relacions laborals i pensions

1.- Fer una gran campanya pública contra els abusos laborals i començar-la a fer ja durant la campanya electoral.

2.- Exigir la derogació de la tarifa plana en la cotització a la seguretat social.

3.- Suprimir la consolidació de nivell dels funcionaris que hagin ocupat càrrecs públics; fixar límits legals al nombre d'assessors dels càrrecs públics i establir l'exigència d'haver de justificar que no hi ha cap funcionari de prou confiança del polític que pugui fer les funcions d'assessor per a les quals se’ls nomena.

4.- Reclamar la transferència de la competència en inspeccions laborals i, mentre no es rebi, el Govern de les Illes Balears ha d'elaborar una normativa que obligui les empreses a tenir relació diària dels horaris dels treballadors cada dia, de manera que en fer-s'hi les corresponents inspeccions siguin detectables fàcilment els abusos laborals. 

5.- Fer una campanya explicativa dels perjudicis que els abusos laborals suposen per als treballadors explotats, en primer lloc, però també per als fons de pensions suficients i per a les empreses que actuen honradament. No es pot consentir el treball semiesclau que pateixen molts de treballadors i treballadores a les nostres illes.

6.- Actuar contundentment contra els enganys a la seguretat social, els treballs en negre, i les lleis malèvolament promulgades per enfonsar les pensions públiques, des d'allò que es pugui fer ja aquí, i reclamar una acció semblant per part del Govern de l'Estat.


Educació

1.- Tornar el protagonisme a les famílies i els claustres: qui millor que ells poden determinar les necessitats i les conveniències de cada centre escolar??? Cal derogar el TIL i tornar al Decret de mínims, els projectes lingüístics de centre, les escoles europees, etc.

2.- Posar les messions per l'escola pública, inclusiva, que sigui una eina de vertebració de la societat, que ofereixi oportunitats a tothom per tal que els ciutadans millorin les seves capacitats i puguin treballar per a la millora de la nostra societat en el marc cultural i lingüístic propi que generi cohesió social. 

3.- Deixar de subvencionar escoles d'elit i que per a la resta d'escoles privades que vulguin tenir concert s'exigeixin una sèrie de condicions, com la d'oferir un servei social, la no discriminació, la participació de pares i mares i treballadors en la gestió dels centres, etc.

4.- Denunciar la discriminació dels alumnes de les Illes Balears per part del Govern central que dedica molts menys doblers públics per infant escolaritzat a les nostres illes que no els que dedica per infant escolaritzat de mitjana a l'Estat espanyol i exigir-ne la solució..

5.- Fer reposició de tots els professors acomiadats i consolidar places (oferta d'ocupació pública), potenciar la inversió necessària per tal de reduir les ràtios de les aules i millorar les infraestructures.

6.- Augmentar l'oferta de guarderies amb horaris adaptats a les necessitats socials i reduir les taxes universitàries.

7.- Declarar-se insubmisos a la Llei Wert.


Llengua

1.- Retornar el requeriment de català a la Llei de la funció pública; restablir el Decret de mínims i derogar la Llei de símbols.

2.- Retornar el català a IB3 ràdio i televisió.

3.- Oferir programes d'intermediació cultural i d'immersió lingüística per als nou-vinguts i els residents d'altres països.

4.- Declarar que estan d'acord amb la declaració de principis següent sobre la política lingüística que convé anar construint:

"D'acord amb la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, en un marc multilingüe i multicultural la llengua d'integració i de cohesió social ha de ser la llengua pròpia del territori, en el nostre cas la llengua catalana: per això cal caminar cap a la consecució que el català esdevingui la llengua habitual i normal de relació entre la majoria de la ciutadania, especialment en les converses entre residents de diferent primera llengua. Això ha d'afectar no només l'educació ans també la sanitat, la justícia, els mitjans de comunicació i les relacions entre els membres de grups lingüístics diferents." 

Es
Transport

1.- Adaptar tots els mitjans de transport públic per facilitar l'accés de la gent amb problemes de minusvalidesa, amb mobilitat ortopèdica, o amb problemes derivats de l'edat o de l'estat general de salut.

2.- Millorar les freqüències en les línies que enllacen els pobles petits i mitjans amb les poblacions més grans.

3.- Establir targetes unificades de transport per illes, que donin accés a tots els mitjans públics de desplaçament.

4.- A Palma, posar una llançadora d’autobusos des de la plaça d'Espanya fins a l'hospital de Son Espases que minvi l'efecte nefast de la concessió que dels aparcaments va fer la trama corrupta que promogué el que ara és l’hospìtal de referència.


Ecotaxa i turisme

1.- Demanar el traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les competències sobre aeroports i sobre ports. 

2.- Exigir el permís i la col·laboració de l'Estat per a cobrar als ports i als aeroports les ecotaxes corresponents, perquè no ho hagin de fer els hotelers.

3.- D'entrada ja, i sense dilacions, restaurar el cobrament de l'ecotaxa als hotels, mentre no s'aconsegueixi cap dels punts anteriors.

4.- Reclamar als hotelers, i a tota la societat civil de les Illes Balears, el seu suport per aconseguir els punts 1 i 2.

5.- Elaborar un argumentari a favor de les propostes anteriors, i un sistema de fer-ho. En donam el possible exemple següent:

"La incidència del turisme sobre l'ús de les infraestructures, la generació de residus, el consum d'aigua, l'ús del territori públic, etc., és més que evident, cosa que fa necessària i justa la mesura d'establir una ecotaxa turística i d'establir-la ja. Tanmateix els hotelers es queixen perquè la taxa ecològica i/o turística afecta el turisme d'hotel, generador de molts de llocs de treball, però no afecta el turisme, de cada vegada més important, que lloga habitatges normals per a passar les vacances a les nostres illes, que genera molt més poca activitat i crea molts menys llocs de feina. Per això és que l'impost turístic estaria lligat al transport aeri i/o marítim i allò millor seria que es trobàs la manera de poder cobrar als ports i als aeroports, sense que això suposàs un perjudici per als residents. 

Exigir el traspàs a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de les competències sobre aeroports i sobre ports, seria cosa beneficiosa en molts d'aspectes, especialment per a facilitar la mobilitat entre illes i adequar-la millor a les conveniències de la nostra economia, turística o no turística i per tenir les competències de cobrar-hi l'ecotaxa. En el sentit de la recaptació es podrien imposar unes taxes portuàries i aeroportuàries importants per a tots els passatgers, amb el ben entès que la gent que faci la declaració de la renda a les Illes Balears veurà reduït del tram autonòmic de la declaració l'import de les taxes portuàries i aeroportuàries que hagi pagat (i que els residents que per la seva condició de tenir nacionalitat espanyola ja fan la declaració de renda a les Illes Balears podrien no haver de bestreure les taxes aquestes, simplement amb el certificat de residència; els altres l'haurien de bestreure i només en fer la declaració de la renda podrien recobrar allò bestret) i, a més, els turistes d'hotel podrien tenir dret, segons la quantitat de dies d'estada, a un reemborsament de part de les taxes pagades a l'arribada (així s'afavoriria el turisme d'hotel enfront del de lloguer d'habitatges). Potser també serviria perquè part dels residents estrangers que viuen i generen despesa social aquí però cotitzen als seus països d'origen, passassin a cotitzar aquí, amb l'augment d'ingressos que això suposaria."

ELS ABUSOS LABORALS, A MÉS DE SER INDECÈNCIES PRÒPIES D'ESCLAVISTES, SÓN UN ATAC AL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS.


dissabte, 7 de febrer de 2015

ELS QUATRE TEXTOS PROPOSATS PER AL MES DE FEBRER 2015

Real Academia Española de la lengua juntament amb Academia Española de la Historia (era l'any 1980).

“Los abajo firmantes, miembros de número de las Academias Española y de la Historia, habiendo conocido la peculiar controversia que durante meses pasados se ha hecho pública en diversos órganos de prensa valencianos, acerca del origen de la lengua hablada en la mayor parte de las comarcas del País Valenciano, y a petición de personas interesadas en que demos a conocer nuestra opinión sobre este asunto, científicamente aclarado desde hace años, deseamos expresar, de acuerdo con todos los estudiosos de las lenguas románicas:

Que el «valenciano» es una variante dialectal del catalán. Es decir, del idioma hablado en las Islas Baleares, en la Cataluña francesa y española, en una franja de Aragón, en la mayor parte del País Valenciano, en el Principado de Andorra y en la ciudad sarda del Alguer.

Por ello, nos causa sorpresa ver este hecho puesto públicamente en duda y aun ásperamente impugnado, por personas que claramente utilizan sus propios prejuicios como fuente de autoridad científica, mientras pretenden ridiculizar e incluso insultar a personalidades que por su entera labor merecen el respeto de todos y en primer lugar el nuestro.

Se hace fácil suponer que tras estas posiciones negativas se ocultan consideraciones y propósitos que en nada se relacionan con la verdad de un hecho suficientemente claro para la filología y para la historia.

Es culturalmente aberrante todo intento (como el que contemplamos) de desmembrar el País Valenciano de la comunidad idiomàtica y cultural catalana por la que, como escritores e intelectuales españoles, no tenemos sino respeto y admiración, dentro de la cual el País Valenciano ha tenido y tiene un lugar relevante”.

A continuació seguien les signatures dels presidents d’aleshores de la RAE i de la RAH, els excel·lentíssims senyors Dámaso Alonso i Jesús Pabón, respectivament. I, tot seguit, les de la resta de membres d’ambdues institucions: Emilio Alarcos Llorach, Vicente Aleixandre, Alonso Zamora, Fernando Lázaro Carreter, Pedro Sainz Rodríguez, Tomás Navarro Tomàs, Ramón Carande, Agustín Millares, Salvador de Madariaga, Pedro Laín Entralgo, José Maria Pemán, Miguel Delibes, Antonio Buero Vallejo, Luis Rosales, Miquel Batllori i Camilo José Cela.
Tres frases de mostra antiga

1289: Dedicatòria que fa Ramon Llull a un manuscrit seu que va lliurar al Dux de Venècia, Pietro Gradenigo, es pot llegir: Ego, magister Raymundus Lul, cathalanus...

1309: Fragment de l'aprovació de la Doctrina lul·liana
"ad requisitionem Magistri Raymundo Lull Chatalani de Majoricis"

-1418: Anselm Turmeda es presenta ell mateix de la manera següent: "aquell fill d'Adam que està assegut sota aquest arbre és de nació catalana i nat a la ciutat de Mallorques i té per nom Anselm Turmeda".Patrícia Gabancho dixit contra en Martin Blanco per radio

 “Però si se suposa que fan acció econòmica! Qui vols que la faci? El senyor que decideix que l’AVE és més important que el corredor mediterrani? L’Estat espanyol no ens defensa en els nostres interessos, ni econòmics, ni d’exportació, ni de coneixement!”Per fer rebost antiespoli


El pes que tenen les subvencions estatals en les empreses madrilenyes, però, és significativament superior a la resta: un 72,66% dels diners han sortit de l'administració general de l'estat el 2013. A diferència de les empreses canàries, per exemple, en què el 94,34% dels fons que reben provenen del govern autonòmic. (Vilaweb citant l'empresa Axesor i el seu anuari on surten les ubvencions a empreses de l'any 2013)