dilluns, 5 de gener de 2015

CAMPANYA MIL PER CENT. TEXTOS PROPOSATS PER AL MES DE GENER DEL 2015

UN TEXT DE LENIN

"Per tant, l’internacionalisme per part de la nació opressora, o denominada “gran” (encara que només sigui gran per la seva violència […]), ha de consistir, no tan sols en el respecte de la igualtat formal de les nacions, sinó també en una desigualtat que compensi, per part de la nació opressora, de la gran nació, la desigualtat que es manifesta pràcticament en la vida. Qui no hagi entès això no ha entès tampoc l’actitud verdaderament proletària en relació amb el problema nacional: s’ha quedat, en el fons, en el punt de vista petitburgès […]."

Són paraules del Testament polític de Lenin. Concretament d’“El problema de les nacionalitats o de l’autonomia

(Publicat per Carles Camps Mundó a Núvol)CIUTADANS DEL MÓN

El ciutadans del món, els vertaders internacionalistes, som els qui defensaríem el castellà en front de la imposició de l'anglès a Puerto Rico, i defensaríem el guaraní en front de la imposició del castellà al Paraguai, i defensaríem el cors en front de la imposició del francès a Còrsega; som els qui defensaríem totes les llengües minoritàries i les minoritzades arreu del món, allà on ens tocàs viure. És evident que als Països Catalans els ciutadans del món som els qui hi defensam la llengua catalana en front de la imposició del castellà, o del francès, o de l'italià.
Els qui defensen les llengües imperials són imperialistes, i els qui no s'esforcen en retornar la primacia a la llengua pròpia dels indígenes d'un país on aquesta llengua és minoritzada per la imposició d'una altra llengua són colonialistes i/o colaboracionistes del colonialisme.

(De Mallorquins, alçau es cap)
SUBVENCIONS ESTATALS A LES EMPRESES MADRILENYES

"El pes que tenen les subvencions estatals en les empreses madrilenyes, però, és significativament superior a la resta: un 72,66% dels diners han sortit de l'administració general de l'estat el 2013. A diferència de les empreses canàries, per exemple, en què el 94,34% dels fons que reben provenen del govern autonòmic".

 (Vilaweb citant l'empresa Axesor i el seu anuari on surten les subvencions a empreses de l'any 2013).

PS Ja sabeu que es tracta d'elegir-ne un (o m-es) per fer-ne cent còpies en paper i repartir en els ambients on vivim, treballam o xalam. Evidentment també es poden fer córrer per internet.