dilluns, 18 d’abril de 2016

L'amor de les tres taronges (part 1) (enllaç)


Es Jai de sa Barraqueta 14/04/16

En el minut 1:06 primera part de la versió mallorquina de la rondaia "L'amor de les tres taronges" (la segona part en el proper programa de dia 21)
Músiques d'en Raimon: en el minut 28:52 A JOAN MIRÓ; al 32:40 A UNA VACA AMB UN VEDELLET EN BRAÇOS; al 36:50 CANTAREM LA VIDA; al 42:44 AL VENT; al 49:27 CANÇÓ DELS CREIENTS; al 55:25 D'UN TEMPS D'UN PAÍS.
Editorials: en el 23:08 Pensions públiques; al 30:07 pensions i sanitat; al 35:36  crisi econòmica- estafa internacional;  al 39:35 Una altra política és possible;
al 44:40 al Sr. Rajoy per si no sap com ho ha de fer; al 51:30 sisè congrés.

dijous, 14 d’abril de 2016

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ A L'ASSOCIACIÓ JUBILATS PER MALLORCA

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ A L'ASSOCIACIÓ JUBILATS PER MALLORCA


Nom i llinatges....................................................................................email..........................................

Adreça: C/........................................................................, ..........., pis..................................................

Ciutat....................................................................Telèfon...............................mòbil.............................

La quota d'afiliació són de 20 € que s'han d'ingressar al compte: ES2020560004471000588325  de Colonya,  Caixa de Pollença

Palma,...............de .....................de...........................

Signatura

PS. Ja no es paguen més quotes fixes ni obligatòries; a vegades, normalment cada any i mig o dos,  demanam una aportació voluntària de 20 euros.


diumenge, 10 d’abril de 2016

Pensions i Sanitat Públiques. Enllaç.

Editorials: Pensions públiques i Sanitat pública (m. 7:21); Com enganen la gent a nivell mundial (m. 14:24); Una dona per a la història (m. 29:35); L'imperi del mal (m. 51:04); Manifest pels refugiats (m. 48:19).

Músiques del CD de Música Nostra "10 anys": La Dama de Mallorca (en el minut 2:13); Es puig de Selva (m. 11:24); Però Bernat (m.22:32); Sant Antoni (m. 38:17); Na Dolores (m. 45:32); Mateixa de Primavera (m. 55:39); Albercocs i cireres (Parado de Selva) (m. 57:44).


Es Jai de sa Barraqueta 07/04/16

dimecres, 6 d’abril de 2016

Conversant d'en Ramon Llull

Na Sili Arguimbau i en Toni Guaita conversen d'en Ramon Llull amb l'escriptor Pere Morey.

Músiques: En el minut 3:08 en Joan Manuel Serrat canta el romanç del comte Arnau i en el 58:01 escoltam música del CD Llibre de Contemplació en Déu, d'en Joan Manel.


Es Jai de sa Barraqueta 31/03/16