dimarts, 3 de desembre de 2013

ALS PARTITS POLÍTICS

         

 
                                             MANIFEST 
                 ADREÇAT ALS PARTITS QUE VULGUIN PODER
                 DEMANAR EL VOT DE LA GENT MOBILITZADA
                A FAVOR DE LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA


          A situacions extraordinàries 
          els corresponen actuacions extraordinàries

A. Vivim una crisi econòmica programada pel gran capital financer internacional per apoderar-se d'allò que encara no s'havien fet seu: sanitat pública, escola pública, transport públic, sistema públic de pensions, caixes d'estalvi i altres institucions financeres populars i/o cooperatives, etc.

B. Dins les crisis que el capitalisme provoca periòdicament per anar acumulant la riquesa del món en poques mans (Benet XVI, "Caritas in Veritate"), aquesta és de les més dures i vol reduir les condicions sociolaborals dels treballadors occidentals  a les condicions de la gent del tercer món.

C. Conseqüències: 
     - Hem perdut les caixes d'estalvi, tenim gent a l'atur, en una situació que angoixa els més vells, encén la ràbia en els pares de família amb fills encara joves i aboca els joves a la desil·lusió i a la desesperança; tenim minva de salaris, gent contractada a mitja jornada, que els la fan fer sencera, gent obligada a fer hores extres sense cobrar-les a empreses que tenen beneficis i a societats anònimes que en reparteixen.
     - Es destrueix la petita empresa mentre es degraden la sanitat i l'escola públiques, com a pas previ per a la seva privatització, i es regalen milers de milions d'euros als bancs, mentre es retallen les pensions per estalviar allò que acaben de regalar als bancs.
     - Hi ha moltíssima de gent  a qui els bancs han robat i estafat i a qui, fins i tot després d'haver rebut ells milers de milions d'euros públics, continuen escanyant, i l'estat dóna avantatges per fer-se plans privats de pensions, molts dels quals haurien fet fallida si no ens haguessin robat els doblers de tots per donar-los als bancs.
     - Tenim delinqüents de coll blanc a lloure, mentre gent necessitada és desnonada de ca seua i la gent discapacitada veu escandalosament retallats els programes d'ajuda a la dependència.
     - Malgasten a balquena en infraestructures que només serveixen per cobrar-ne les comissions corresponents i per reforçar la capitalitat de Madrid i, al mateix temps, patim una espoliació fiscal de més de 3.000 milions d'euros anuals (un 14 per cent del PIB de les Illes Balears), que intenten justificar dient mentides (com que Madrid també té un dèficit gros, cosa falsa que justifiquen fent embulls) i dient que és just que qui més té més pagui (però els balears som els qui més pagam i som els qui fan 7 en PIB per càpita, i a més, som els qui manco doblers rebem per sanitat, educació, infraestructures, etc.)
     - Amb uns desastres nuclears com els de Fukushima i Txernòbil posen traves a les energies renovables i alternatives, posen impostos al sol, i ara ho reblen important merda per cremar i provocar així una acceleració en l'augment dels casos de càncer que ja patim.

D. Actua:
     - Amb un atac frontal del sistema que a nivell global vol reduir la riquesa lingüística i cultural de la Humanitat, per millor controlar-ho tot, i que aquí atempta contra la llengua pròpia de les Illes Balears per acabar de minoritzar-la i reduir-la al no-res.
     - Amb polítiques destinades a facilitar i finançar la concentració de mitjans de comunicació cada vegada més controlats per grans corporacions empresarials, que vulneren la llibertat d’expressió i que posen en perill els mitjans de comunicació públics.
     - Dins un ordre internacional que es fonamenta en la mentida i en la manipulació dels mitjans de comunicació i que no escatima a promoure guerres i genocidis per assegurar el domini de l'extrema minoria formada pels grans capitalistes mundials.

I els polítics del PP i del PSOE en el Parlament de Madrid es varen posar d'acord per modificar la Constitució en el sentit que sigui obligatori pagar els deutes als bancs abans que atendre les necessitats del poble.
 I els polítics del nostre Parlament, uns donen a tot això un suport entusiasta i els altres hi fan una oposició tan tèbia que provoca una mescla d'indignació i badallera. 

ÉS PER AIXÒ QUE EXIGIM ALS POLÍTICS I ALS PARTITS QUE VULGUIN PODER DE MANERA HONRADA DEMANAR EL VOT DE LA GENT 

1. Que facin públic el deute del seu partit i qui en són els creditors.
    Que facin públic si tenen posat qualque aval personal per garantir el pagament del deute del seu partit.
    Que facin públic quins doblers cobren de la política sumant tots els conceptes, dietes incloses (si és que ja tenen càrrec).
     Si no es queden per a ells tot allò que cobren, que facin públic a què o a qui destinen allò que no es queden.

2. Que deixin de ser políticament correctes perquè aquest concepte és una impostura, tergiversa i té connotacions conservadores, i que denunciïn i anomenin les coses pel seu nom: 
          - Que són criminals, els qui dissenyaren i decidiren la crisi-estafa que patim.
          - Que són lladres i delinqüents, els qui veren la jugada i s'hi apuntaren, els qui enganaren la gent amb les preferents, els qui enganaren amb la valoració fraudulenta de les accions de Bankia i d'altres bancs, els polítics que rescataren els bancs sense fer-los públics, els qui han perdonat milers de milions de deute de bancs que reparteixen beneficis i ho han fet amb doblers que eren de tots i que fan comptes rescabalar reduint les pensions públiques de jubilació, els qui reduïren els controls als bancs perquè poguessin fer les estafes que han fet, els qui permeteren que les caixes actuassin com bancs per posar les bases que permetessin robar un dels béns del poble, etc.
             - Que són inútils i incompetents, els banquers i els polítics que diguin que no ho veien venir, que no sabien allò que passava (érem molts els qui avisàvem abans que succeís).
             - Que són etnocides, els qui volen reduir la riquesa lingüística i cultural del planeta i per això volen esborrar les senyes d'identitat del nostre poble.
             - Que són mentiders, els polítics que menteixen i els mass media que menteixin i intoxiquen.
             - Etc. etc. etc.

3. Que no es limitin a dir i denunciar de paraula, ans que actuïn, que quan la cosa sigui evident s’incomodin, que facin feina de valent en lloc d'escalfar la cadira, que actuïn:
             - Si els governs volen importar fems per incinerar, que generarà més dioxines que faran augmentar més els casos de càncer del que ja ho havien fet cremant els fems produïts a Mallorca, que no ho consentin, que ho denunciïn amb fets, que es quedin tancats dins el Parlament, o que s'encadenin a Son Reus, o onsevulla… però que actuïn, que no es limitin a fer discursos…
             - Que exigesquen l'establiment de mínims de treballadors de cada classe segons la mida de l'hotel i la categoria, i un sistema d'inspecció laboral eficient que faci impossible la sobreexplotació actual de treballadors que són contractats a mitja jornada i obligats a fer-la sencera, o que fan hores extres sense cobrar després d'haver fet la jornada completa a empreses diverses, inclosos bancs que reparteixen beneficis, o que no tenen dia lliure. I que evidenciïn visualment les seves denúncies amb accions que els incomodin a ells mateixos, amb acampades a les zones turístiques o plantant-se davant els bancs o altres empreses, etc.

4. Que estudiïn, analitzin, pensin i preparin.
Sovint, en els debats, es veu que la preparació ha estat molt magre, que el convenciment dels qui debaten és relatiu, que fan més el "paripé" per conservar la pròpia clientela que no demostren que estan realment preocupats per defensar els interessos generals.
             - I que així, amb la feina de preparació ben feta, no els faci peresa debatre amb la gent, amb les associacions veïnals, amb els treballadors de les empreses, en assemblees obertes (i no només amb els líders sindicals). Que se sotmetin a la crítica popular per poder arribar a construir entre tots projectes engrescadors que ells puguin liderar i/o gestionar la part que hagi de fer-se des de les institucions.

             - Que siguin transparents, fent servir els partits d'eines de transformació de la realitat i que deixin d'actuar per interessos de partit.

dimarts, 26 de novembre de 2013

EL NACIONALISME ESPANYOL, UNA DE LES CAUSES DE LA CRISI QUE PATIM


                              EL NACIONALISME ESPANYOL, 

                 UNA DE LES CAUSES DE LA CRISI QUE PATIM


Aquesta crisi-estafa que patim actualment a nivell mundial forma part de les crisis que el sistema capitalista va produint per provocar una major concentració del poder econòmic en poques mans. És, entre aquestes crisis, una de les més fortes i no fan comptes donar-la per acabada fins que no hagin reduït les condicions sociolaborals dels treballadors occidentals a les condicions que teníem fa més de cent anys, ni fins que no s'hagin acabat de fer seus els serveis públics en general.

És evident que han programat aquesta crisi a l’àmbit internacional i que l'han anat preparant a base de propugnar les mentides del neoliberalisme, que ha capgirat els controls que la socialdemocràcia i la por a la competència  del bloc socialista havien aconseguit introduir en el capitalisme occidental.

Les fal·làcies que els serveis públics funcionaven millor privatitzats (ja anam comprovant que no era vera), que havíem de fer plans privats de pensions per si arribaven a fallar les jubilacions públiques (molts de plans privats ja haurien fet fallida si els governs no haguessin salvat els bancs donant-los doblers públics), que s'havien de llevar els controls als bancs i deixar que les caixes funcionassin com si fossin bancs (ja en patim els resultats), que s'havien de reduir els controls urbanístics (ja hem tengut bombolla immobiliària), que s'havia de fer pagar més pocs imposts a la gent més rica, perquè així invertiria més i crearia llocs de feina (de moment ells són més rics d'ençà de la crisi i la resta o hem fet fallida, o tenim més precarietat laboral, o som a l'atur) etc., arribaren a intoxicar el pensament de molta gent i de molts de polítics teòricament d'esquerres, i són, aquestes fal·làcies, a l'arrel de la crisi actual.

En el cas de l'estat espanyol (i en altres) la cosa s'ha agreujat per l'abundància dels casos de corrupció, de frau fiscal, d'inversions fetes arreu, més amb la intenció de cobrar-ne les comissions corresponents que no que servissin a l'interès públic, etc. Però aquí, possiblement, més important que no això han estat les despeses que s'han fet no en funció que fossin útils a l'economia del conjunt de l'estat ans en funció que fossin considerades convenients per al foment del nacionalisme espanyolista.

Aquestes despeses les hauríem d'agrupar en dos àmbits diferents:

A. Per una banda, no s'han reduït els funcionaris de l'administració central en proporció a les competències que s'anaven transferint a les comunitats autònomes.

B. Per l'altra, moltes de les inversions en infraestructures no s'han fet en funció de que convenguessin al conjunt de l'economia espanyola, ans en funció de que convenien al manteniment del centralisme.

Pel que fa al primer àmbit, l'han intentat capgirar dient que hi havia moltes despeses, perquè hi havia molts més funcionaris per culpa de les autonomies, cosa que si en alguns casos podria ser relativament certa (el "café para todos" té aquest inconvenient), en conjunt s'ha produït perquè reduir funcionaris a Madrid suposava reduir el flux de capitals de l'estat cap a Madrid i, per tant, reduir la "força"  econòmica de Madrid dins el conjunt de l'estat.

Pel que fa al segon àmbit, per potenciar una capitalitat de Madrid que entenien que era una base fonamental del seu nacionalisme espanyolista, han prioritzat una xarxa radial de comunicacions, de trens d'alta velocitat, carreteres, etc., i un concepte centralista del funcionament dels aeroports, cosa que ha suposat unes inversions extraordinàriament elevades i poc rendibles que, a més de la tudadissa de doblers que ha comportat, ha impedit o dificultat que es fessin les inversions que sí que convenien al conjunt de l'economia de l'estat. 

Un exemple del que acabam de dir és que s'hagin fet línies d'AVE, Madrid-Sevilla, Madrid- València, Madrid- Alacant, Madrid- Barcelona, Madrid- Galícia, etc., totes elles deficitàries, i no s'hagin fet ni el corredor mediterrani ni el corredor atlàntic, que molta gent reclamava com a rendibles i que la Comunitat europea acaba d'ordenar a l'estat espanyol que es construesquen. El corredor mediterrani (Perpinyà-Barcelona-València-Murcia- Algecires)  hauria generat riquesa a Andalusia Oriental, Múrcia, València i Catalunya, i de rebot també a les Balears; el corredor atlàntic ( Ferrol-A Coruña -Santiago- Pontevedra- Vigo- Tuy),  hauria generat riquesa a  Galícia i al nord de Portugal; les dues infraestructures sí que haurien estat rendibles, però com que no reforçaven el centralisme de Madrid, els governs espanyols s'han estimat més fer-ne unes altres que són una ruïna.  Un altre exemple el podem trobar si comparam allò que s'ha gastat a l'aeroport de Madrid i al de Palma i ho comparam amb la rendibilitat i amb el trànsit d'avions dels dos aeroports, etc.


És per això que afirmam que, tot i que aquesta crisi és a escala mundial i té la gènesi fonamental en l'intent del gran capital financer de concentrar el poder econòmic, polític, energètic i cultural en molt poques mans i impedir una autèntica democràcia, l'estam patint amb més intensitat del que la patiríem si no fos per l'actuació dels diversos governs del PP i del PSOE que han posat el seu nacionalisme espanyolista per davant dels interessos econòmics del conjunt de la població de l'estat.

dissabte, 16 de novembre de 2013

CRISI ECONÒMICA, ESTAFA INTERNACIONAL

Quan, dins l’escàndol de l’estafa internacional de la crisi que patim, es retallen doblers a l’educació, a la sanitat, a l’atenció als dependents i als discapacitats, a les mesures de seguretat en el transport, a la prevenció d’incendis; quan es deterioren les condicions laborals de la majoria de treballadors; quan tot això es fa per poder regalar 38.000 milions d’euros a uns bancs que reparteixen dividends i paguen sous milionaris i pensions  milionàries a uns dirigents que, o bé eren uns ineptes o bé són uns delinqüents, manifestam que hi ha moltes coses a fer abans de retallar i congelar pensions i abans d’endurir les condicions de jubilació.

Quan els banquers delinqüents siguin expropiats i empresonats, els banquers ineptes hagin tornat tot allò que varen cobrar en funció d’una suposada competència professional, que és evident que  no tenien, quan els polítics corruptes siguin expropiats i empresonats i els polítics incompetents siguin desposseïts de tots els privilegis econòmics que els acompanyen, fins i tot després d’haver deixat els seus càrrecs, es deixin de subvencionar els plans privats i es defensin de veres els sous dels treballadors en actiu, dels quals es nodreixen els fons públics de pensions; quan tot això hagi ocorregut, si encara no bastàs, llavors ja faríem sacrificis, però mentre això no s’hagi fet, no consentirem cap rebaixa de les pensions ni cap endarreriment de l’edat de jubilació.

      Plataforma d’Associacions de Pensionistes i Jubilats de Mallorca

PS. Sabem que, en contra de les mentides que prediquen, l’esperança de vida, a Europa, ha començat a minvar.

(Padrines i Padrins Flauta de Mallorca, Federació d’Associacions de pensionistes CAIB, Federació de Pensionistes  i Jubilats d’UGT, Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO, Associació de Jubilats per Mallorca)

dijous, 14 de novembre de 2013

Sr. Bauzà, Sra. Cabrer, deixin de mentir!!!
Jubilats per Mallorca, continuant l'esforç que començàrem l'any passat amb l'acció "Camins Contra Mentides" ens veim empesos a acusar públicament de mentiders el Sr. Bauzà i la Sra. Cabrer quan diuen que el TIL és posar dues hores més d'anglès cada setmana i que no saben per què la gent protesta d'això.

Contestin, per favor aquestes preguntes: 

Tots els canvis que introdueix el TIL, en relació als projectes lingüístics de centre que hi havia l'any passat,
consisteixen en introduir dues hores més en anglès cada setmana?

Afegeix el TIL ni una sola hora més de classe d'anglès cada setmana?

Sr. Bauzà, Sra. Cabrer, deixin de mentir pública i descaradament!!!

dimecres, 13 de novembre de 2013

PER UNA NOVA CONSCIÈNCIA ECONÒMICA

CONCLUSIONS DE LES JORNADES PER UNA NOVA CONSCIÈNCIA ECONÒMICA


Havent celebrat, els dies 26 de gener i 2 de febrer del 2013, unes jornades amb el tema “PER UNA NOVA CONSCIÈNCIA ECONÒMICA”, l’associació organitzadora “Jubilats per Mallorca” i l’assemblea dels assistents hem arribat a les següents conclusions provisionals:

1.- Que la crisi econòmica que patim actualment ha estat promoguda intencionadament pels grans financers internacionals que, controlant i manipulant els principals mitjans de comunicació i ajudats pels governs titelles  d’arreu del món occidental (incloent-hi la  Ctat. Europea), han provocat una desregularització dels sistemes de control que intentaven evitar algunes de les conseqüències negatives de l’intrínsecament cruel sistema capitalista i, no satisfets amb això, han degenerat l’esmentat sistema capitalista amb mesures que fan que els estats, en comptes de corregir l’abús dels més forts sobre els més dèbils, actuin de manera que les classes populars es carreguin el pes del que hauria de ser la quebra dels més rics.

2.- Que els grans financers internacionals que han provocat la crisi que patim ho han fet amb la intenció d’anar desfent les conquestes socials de 200 anys de lluita obrera, de concentrar tot el poder econòmic (fusions bancàries) i d’apoderar-se d’allò que encara no és (o no era) seu: caixes d’estalvi, sanitat pública, escola pública, transport públic, etc., arribant també a fer-se seus els estalvis de molta gent (opcions preferents) i abocant molta altra gent a haver-se de desfer de les seues propietats per motius de subsistència o de no poder pagar els augments de les contribucions i dels impostos que, curiosament, són progressius fins a un nivell de renda mitjana alta, per esdevenir després plans i creant fins i tot  mecanismes (les SICAV entre altres) que permeten que moltes grans fortunes contibueixin la part més important dels seus beneficis  a un ridícul 1 per cent.

3.- Que la Trilateral, el Club Bildelberg, el Tractat de Maastricht, la directiva Bolkestein, etc., no són més que organismes i/o instruments per aconseguir no només els abans esmentats i perversos objectius ans també la degradació i posterior supresió d’aqueixa ja quasi merament formal democràcia que encara ens resta. Volen que una èlit de personatges “entesos” (els mateixos grans financers que han programat la crisi) dirigeixin tota la  política mundial amb l’ajuda d’uns “tècnics” en economia (“tècnics” a les seves ordres, naturalment) que se’n cuidaran d’executar les directrius que els “entesos” els vagin senyalant i, “naturalment”, prescindir dels polítics elegits per la gent (la majoria del poble) que, diuen, tanmateix no saben res de res i no s’enteren de a qui convé elegir i a qui no convé elegir (ja se’n cuiden les radios, televisions i diaris que controlen els “entesos” i els seus “tècnics” de dur la gent enganada).

4.- Que malgrat que els partits polítics grossos s’hagin guanyat a pols el seu propi desprestigi, uns actuant d’acord amb les seves males intencions més primigènies i altres actuant a contracor empesos per l’asfíxia que els suposava el seu progressiu endeutament amb el sistema bancari (error que, per desgràcia, han comès també alguns sindicats), malgrat això dèiem, el desprestigi dels partits i dels sindicats convé a la progressiva instauració del feixisme que promou el gran capital financer internacional, i que per promoure una democràcia autèntica hem de potenciar des de la societat civil la lluita sindical i política , sense caure ni en la submissió a les grans organitzacions polítiques i sindicals ans procurant-ne la màxima democratització i transparència, però sense caure tampoc en el parany que suposaria fer el joc dels qui pretenen el desprestigi dels sindicats i dels partits tradicionals de les classes populars, com a passa prèvia a la implantació oficial del seu feixisme, encobert encara tot i que ja actuant i galopant a  les totes.

5.- Que malgrat que aquesta crisi que patim hagi estat programada intencionadament, això no lleva que el model de creixement consumista que patíem abans de la crisi sigui ni possible, ni desitjable de recobrar. De fet la lluita pel control de les matèries primeres, que no són ni elàstiques ni infinites, ja ha provocat i està provocant les guerres i els genocidis que pateix la humanitat; els milions i milions de morts a la zona dels Grans Llacs africans (sembla que més de 10 milions de morts, a més dels ferits, els desplaçats, etc.), la guerra de l’Irac (amb la mentida de les armes de destrucció massiva), les guerres d’Afganistan, Líbia, Síria, Mali, etc., responen al control del Coltan, el Petroli i les conduccions del petroli, l’Urani, etc., sense descartar que segons a on hi hagi també la intenció d’eliminar part de la població (els genocidis del Congo, Ruanda, Burundi i la resta d’aquella zona, i el comportament que sembla que hi han tengut les forces teòricament pacificadores com els Cascos Blaus, així ho fan sospitar).

6.- Que, com a conseqüència del que hem dit fins ara, hem de promoure una altra casta de creixement, un creixement que no es fonamenti en l’augment del consum i de la tudadissa de matèries primeres ans en l’augment de la felicitat i de la salut de les persones, que no es fonamenti en la cobdícia i la competitivitat ans en la cooperació i la compassió, que no es fonamenti en la llei del més fort ans en la protecció del més dèbil, que aspiri a produir i consumir productes més sans en comptes de més productes, a ser actor més que no espectador, a generar activitats culturals participatives i a participar de les decisions polítiques més que no a beure’s la “cultura” que uns altres han programat ni delegar responsabilitats  que no necessitin inexorablement l’esser delegades. Es pot créixer innovant en l’estalvi i en l’eficiència energètica, innovant en les noves energies alternatives, produint ecològicament en general i produint aliments ecològics, cosmètics ecològics, productes ecològics de drogueria, es pot créixer reciclant materials, fent edificis orientats a l’estalvi energètic, atenent més i millor els depenents i generant avantatges pels discapacitats, es pot créixer millorant la participació general en l’esport, en la música, en el teatre, en la creació d’audiovisuals, reduint la jornada laboral per repartir millor la feina, etc. Sabent que els qui ara manen a l’economia mundial no ho volen així, no ho volen mentre ells no ho puguin controlar, no ho volen si descentralitza el poder en lloc de concentrar-lo, etc., i que caldrà, per tant, una revolució ciutadana, pacífica certament (ells tenen més armes i més mala llet)
però decidida i valenta, que vagi fent al marge del que ells facin, que vagi construint en paral·lel i que, quan sia mester, practiqui la desobediència civil a l’estil de la que va practicar el moviment liderat per Gandhi.

7.- Que ja hi ha iniciatives que funcionen, que no tot està per inventar, però que encara haurem d’inventar moltes coses i potenciar les que ja estan funcionant ara mateix. Que també hi ha actituds individuals que poden millorar-se per anar fent camí  i que hem de fer feina perquè la gent s’hi vagi incorporant i no es deixi desmoralitzar per les iniciatives descoratjadores que sovint prenen molts dels nostres polítics (la més recent la importació de fems d’arreu d’Europa). Ens hem de convèncer que el país és més nostre que no d’ells, que l’economia és més nostra que no d’ells, que la política és més nostra que no d’ells, que la defensa del medi i de l’ecologia en general és més nostra que no d’ells, i que cadascú de nosaltres (i som molts) és tan important com cadascú d’ells (i són molt pocs). Que una de les primeres tasques per fer possible un canvi significatiu és la de generar cohesió social per damunt les mentides, els prejudicis i les desinformacions que escampen intencionadament per dividir-nos, però també per damunt les nostres pròpies fòbies, fanatismes i intemperances. Que no hi arribarem sense organitzar-nos ni sense debatre entre tots les propostes que s’han de dur endavant, fins a tenir-les clares, i els prejudicis que s’han de deixar endarrera, fins a tenir-los superats.

8 .- Que és de capital importància coordinar esforços, cooperitivitzar i federar cooperatives, trobar i/o crear espais de confluència, de manera que la suma d’esforços permeti fer créixer l’espai alternatiu i encoratjar la gent a dur a la pràctica els canvis d’actitud i de praxis que vagin aconseguint interioritzar.

En aquestes jornades han sortit moltes altres qüestions que, tot i que no en podem treure conclusions perquè el debat s’ha centrat en altres temes, són prou interessants i incideixen de ple en el tema de les jornades, són qüestions que haurem de tractar en altres jornades o que, potser, tractem en els espais oberts a tothom del nostre IV Congrés que hem de fer el març o l’abril vinent, temes com la possibilitat d’organitzar-nos en macrocooperatives, o els espolis diversos (internacional, fiscal, etc.), les dependències i les independències, la Ctat. Europea, el nacionalisme, l’internacionalisme i l’imperialisme, etc. 

Per acabar aquest document donam ara una parcial i incompleta llista d’iniciatives que ja funcionen i a les que ja ens podem incorporar des de Mallorca, si volem, i una llista molt parcial i molt incompleta d’actituds personals que ja podem anar incoporant, progressivament o totes de cop, per començar a generar un futur més digne.

                                                              La Real, 2 de febrer del 2013 


Iniciatives que ja funcionen o són a punt de funcionar 

- Ja es pot esser soci de la cooperativa SOM ENERGIA i consumir l’electricitat que - Som energia comercialitza.
- Ja es poden tenir els estalvis a la BANCA ETICA, tant a la cooperativa FIARE, com a Triodos Bank, com a la línia d’estalvi ètic de Colonya Caixa de Pollença.
- Ja es pot col·laborar a la Sobirania Alimentaria  per mitjà de la Cooperativa Coanegre, dels mercats ecològics diversos, (Palma, Santa Maria, etc.) com a les finques i botigues de productes ecològics en general.
- Funcionen diversos diaris digitals bastant potables, de característiques i àmbits diversos, molts d’ells en català, i hi ha també uns intents de fugir de la manipulació desinformativa que val la pena reforçar 
                               - La cooperativa SATEVAVISIO, tv digital que ja funciona.
                               - L’emissora de ràdio en català  “Ona Mediterrània”, en proves.
                               - El proper diari Ara Balears, que no serà ni el Balears actual ni l’Ara, ans un projecte innovador d’empresa participada per la societat civil. 
- I certament la multitud d’iniciatives que els organitzadors d’aquestes jornades desconeixem, i la multitud d’inicitivers solidàries que no esmentam perquè donam per suposat que molts ja coneixeu i potser ja en formau part.


Alternatives per una acció individual.

- Consumir tol el que espugui de producció de proximitat i ecològica.
- Comprar a petits comerços, mercats i a cooperatives i/o comerços mitjans de titularitat propera a l’ecologisme i als productes de proximitat. Evitar les grans superfícies i les multinacionals. - Completar  la compra de productes forans a comerç just. No fer servir targes de crèdit. - Evitar desplaçaments en cotxe, procurant consumir al barri, i en tot cas utilitzar el transport públic. - Viure austerament i fer un ús no additiu de les noves tecnologies. - Eliminar embalatges, reduir, reutilitzar, reciclar, compostar, seleccionar residus, etc. - Elegir per als fills escoles públiques, i aprop de casa. - Utilitzar la seguretat social, per tots els afers mèdics i donar-se de baixa de les companyies privades. - Turisme interior, turisme compartit, turisme cultural i/o solidari i/o de treball, etc. - - Informar-se del programes de televisió que es important veure i deixar de tenir la tele encesa per sistema. - Participar en les manifestacions i accions públiques que defensin els criteris i principis que propugnam. - Emprar Internet com a eina d’ajuda a la mobilizació i contra la plutocràcia informativa. - Crear o participar en un grup d’opinió . – Crear i/o participar en cooperatives de producció i de consum. - - No subscriure Plans Privats de Pensions. - Objecció Fiscal, descontar de la declaració de renda, la part proporcional  de l’exèrcit. - Fer feina voluntària a qualque ONG, o associació reivindicativa i/o solidària. - Esser soci i/o militant de qualque cooperativa, associació sindical i/o de defensa del territori, de l’ecologia, de la llengua, etc. - Consumir Cultura en general i generar-ne, especialment i preferentment cultura d’aquella que és proscrita o marginada dels circuits comercials dominants, i molt especialment aquella que s’expressa en la nostra llengua minoritzada i, també, en altres llengües minoritzades o minoritàries.

I moltes més, clar , que ens podem anar passant . Salut.